Index of /goldenPath/hg19/encodeDCC/wgEncodeHaibRnaSeq/obsolete

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[  ]wgEncodeHaibRnaSeqA549ShortpolyaDex1nmTranscriptGencV3Rep1.gtf.gz2011-01-27 12:19 6.0M 
[  ]wgEncodeHaibRnaSeqA549ShortpolyaDex1nmTranscriptGencV3Rep2.gtf.gz2011-01-27 12:19 6.0M 
[  ]wgEncodeHaibRnaSeqA549ShortpolyaDex5nmTranscriptGencV3Rep1.gtf.gz2011-01-27 12:19 5.9M 
[  ]wgEncodeHaibRnaSeqA549ShortpolyaDex5nmTranscriptGencV3Rep2.gtf.gz2011-01-27 12:18 5.9M 
[  ]wgEncodeHaibRnaSeqA549ShortpolyaDex100nmTranscriptGencV3Rep1.gtf.gz2011-01-27 13:16 5.9M 
[  ]wgEncodeHaibRnaSeqA549ShortpolyaDex100nmTranscriptGencV3Rep2.gtf.gz2011-01-27 13:16 6.0M 
[  ]wgEncodeHaibRnaSeqA549ShortpolyaDex100pmTranscriptGencV3Rep1.gtf.gz2011-01-27 13:16 6.0M 
[  ]wgEncodeHaibRnaSeqA549ShortpolyaDex100pmTranscriptGencV3Rep2.gtf.gz2011-01-27 12:19 6.0M 
[  ]wgEncodeHaibRnaSeqA549ShortpolyaDex500pmTranscriptGencV3Rep1.gtf.gz2011-01-27 12:19 6.0M 
[  ]wgEncodeHaibRnaSeqA549ShortpolyaDex500pmTranscriptGencV3Rep2.gtf.gz2011-01-27 12:19 6.0M 
[  ]wgEncodeHaibRnaSeqA549ShortpolyaEtoh02TranscriptGencV3Rep1.gtf.gz2011-01-27 13:16 5.9M 
[  ]wgEncodeHaibRnaSeqA549ShortpolyaEtoh02TranscriptGencV3Rep2.gtf.gz2011-01-27 13:16 5.9M 
[  ]wgEncodeHaibRnaSeqA549ShortpolyaEtoh02TranscriptGencV3Rep3.gtf.gz2011-01-27 12:18 6.0M 
[  ]wgEncodeHaibRnaSeqA549ShortpolyaEtoh02TranscriptGencV3Rep4.gtf.gz2011-01-27 12:19 6.0M 
[  ]wgEncodeHaibRnaSeqBe2cShortpolyaTranscriptGencV3cRep1.gtf.gz2011-03-31 18:53 5.9M 
[  ]wgEncodeHaibRnaSeqBe2cShortpolyaTranscriptGencV3cRep2.gtf.gz2011-03-31 18:54 5.9M 
[  ]wgEncodeHaibRnaSeqEcc1ShortpolyaBpa14hTranscriptGencV3Rep1.gtf.gz2011-01-27 13:15 6.0M 
[  ]wgEncodeHaibRnaSeqEcc1ShortpolyaBpa14hTranscriptGencV3Rep2.gtf.gz2011-01-27 13:14 6.0M 
[  ]wgEncodeHaibRnaSeqEcc1ShortpolyaDm002p4hTranscriptGencV3Rep1.gtf.gz2011-01-27 13:15 5.9M 
[  ]wgEncodeHaibRnaSeqEcc1ShortpolyaDm002p4hTranscriptGencV3Rep2.gtf.gz2011-01-27 13:14 6.0M 
[  ]wgEncodeHaibRnaSeqEcc1ShortpolyaEstradia4hTranscriptGencV3Rep1.gtf.gz2011-01-27 13:15 5.9M 
[  ]wgEncodeHaibRnaSeqEcc1ShortpolyaEstradia4hTranscriptGencV3Rep2.gtf.gz2011-01-27 13:15 6.0M 
[  ]wgEncodeHaibRnaSeqEcc1ShortpolyaGen4hTranscriptGencV3Rep1.gtf.gz2011-01-27 13:15 5.9M 
[  ]wgEncodeHaibRnaSeqEcc1ShortpolyaGen4hTranscriptGencV3Rep2.gtf.gz2011-01-27 13:15 6.0M 
[  ]wgEncodeHaibRnaSeqJurkatShortpolyaTranscriptGencV3cRep1.gtf.gz2011-04-05 06:28 5.9M 
[  ]wgEncodeHaibRnaSeqJurkatShortpolyaTranscriptGencV3cRep2.gtf.gz2011-04-05 06:28 5.8M 
[  ]wgEncodeHaibRnaSeqPanc1ShortpolyaTranscriptGencV3cRep1.gtf.gz2011-03-31 18:53 6.0M 
[  ]wgEncodeHaibRnaSeqPanc1ShortpolyaTranscriptGencV3cRep2.gtf.gz2011-03-31 18:54 6.0M 
[  ]wgEncodeHaibRnaSeqPfsk1ShortpolyaTranscriptGencV3cRep1.gtf.gz2011-03-31 18:53 5.9M 
[  ]wgEncodeHaibRnaSeqPfsk1ShortpolyaTranscriptGencV3cRep2.gtf.gz2011-03-31 18:54 5.9M 
[  ]wgEncodeHaibRnaSeqSknshShortpolyaTranscriptGencV3cRep1.gtf.gz2011-03-31 18:54 6.0M 
[  ]wgEncodeHaibRnaSeqSknshShortpolyaTranscriptGencV3cRep2.gtf.gz2011-03-31 18:54 6.0M 
[  ]wgEncodeHaibRnaSeqT47dShortpolyaBpa14hTranscriptGencV3Rep1.gtf.gz2011-01-27 13:15 6.0M 
[  ]wgEncodeHaibRnaSeqT47dShortpolyaBpa14hTranscriptGencV3Rep2.gtf.gz2011-01-27 13:14 6.0M 
[  ]wgEncodeHaibRnaSeqT47dShortpolyaDm002p4hTranscriptGencV3Rep1.gtf.gz2011-01-27 13:15 6.0M 
[  ]wgEncodeHaibRnaSeqT47dShortpolyaDm002p4hTranscriptGencV3Rep2.gtf.gz2011-01-27 13:15 6.0M 
[  ]wgEncodeHaibRnaSeqT47dShortpolyaEstradia4hTranscriptGencV3Rep1.gtf.gz2011-01-27 13:15 5.9M 
[  ]wgEncodeHaibRnaSeqT47dShortpolyaEstradia4hTranscriptGencV3Rep2.gtf.gz2011-01-27 13:15 6.0M 
[  ]wgEncodeHaibRnaSeqT47dShortpolyaGen4hTranscriptGencV3Rep1.gtf.gz2011-01-27 13:16 5.9M 
[  ]wgEncodeHaibRnaSeqT47dShortpolyaGen4hTranscriptGencV3Rep2.gtf.gz2011-01-27 13:14 6.0M 
[  ]wgEncodeHaibRnaSeqU87ShortpolyaTranscriptGencV3cRep1.gtf.gz2011-03-31 18:54 5.9M 
[  ]wgEncodeHaibRnaSeqU87ShortpolyaTranscriptGencV3cRep2.gtf.gz2011-03-31 18:54 5.9M